-
 
badrum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved panna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stambyte i garagekulvertkulvertdragning av värme,vatten & avlopp i plattagolvvärme montageflisanläggning med acktank & exp.kärl
 
 
 
 
Stam byte källare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förläggning av kulvert
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dragning av värme,vatten
och avloppsledningar på
platta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Golvvärme montage
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flis panna med acktank
och öppet expansionskärl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergvärmepump
 
 
 
 
 
.